global-controll.hu

ISO 9001:2015 (MSZ EN ISO 9001:2015) Minőségirányítási rendszerek szabvány

 

Az ISO 9001szabvány olyan követelményeket fogalmaz meg, melyek alkalmazásával és teljesítésével a szervezet működési hatékonysága nő, felesleges energiák csökkennek. Az ISO 9001 minőségirányítási szabvány napjainkban nagyon elterjedt, ezt a népszerűséget széleskörű alkalmazhatóságának köszönheti.

 

Miért célszerű ISO 9001:2015 szabványt alkalmazni?
Az ISO 9001szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer működtetésével Ön igazolni tudja partnerei felé, hogy mint piaci szereplő, olyan szervezet, amely tevékenységét szabályozott, ellenőrzött körülmények között végzi, olyan magatartást tanúsít tevékenységének végzése során, amely vevői mindenkori érdekeit, megelégedettségét tartja szem előtt.

Multinacionális vállalatok és a nagyobb vállalkozások megkövetelik szállítóiktól az ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer működtetését, ennek hátterében a minőségirányítási rendszer alkalmazásának további előnyei állnak: – az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert működtető vállalkozás igazoltan (dokumentáltan) megfelel a mindenkori külső környezet elvárásainak, legyen ez vevői, hatósági vagy például munkavédelmi szabályozás. Mindezek teljesítésével képes csak garantálni az egyenszilárdságú, megbízható működést, vevői számára az elvárt teljesítést.

Minőségirányítási rendszer (ISO 9001:2015) előnyei

 • A vezetés hatékony eszköze lehet az irányításban és a döntés-előkészítésben,
 • Javítja az információ-áramlást
 • Hatékonyabbá teszi a belső kommunikációt,
 • Tisztázza a hatásköröket, az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, valamint a felelősségi  és hatásköröket, mindezen keresztül a kiadott feladatok számonkérhetőségét eredményezi,
 • A folyamatok szabályozottságát és folyamatos ellenőrizhetőségüket biztosítja, ezen keresztül csökkenti a hibák előfordulását,
 • Segíti a hibák okinak feltárását, helyesbítését, megelőzését, (a megoldására kész módszert biztosít),
 • Előirányozza a folyamatos fejlődést, és annak lehetőségeit, fejlesztést
 • Komoly segítséget jelenthet a nyomon-követhetőség biztosításával, jogi viták esetén, illetve reklamáció esetén,
 • Javítja a szervezet működési hatékonyságát,
 • Javul a piaci megítélés, versenyelőnyhöz juttathatja a vállalkozást.
 • Dolgozói minőségtudat átformálódása a rendszer üzemeltetése során.