global-controll.hu

 

Önnek, a tevékenysége besorolása alapján, valamint az alkalmazottak alapján kötelezőan munkabiztonsági szakembert kell alkalmaznia…..

  1. évi XCIII. törvénya munkavédelemről 57. § (1) A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni, e személy részére valamennyi munkavédelemmel összefüggő információt megadni, és a szükséges tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani./MELLÉKLET/

Munkavédelmi kötelezettség

 A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény a hatálya alá azon vállalkozások esnek akiknél legalább 1 fő alkalmazott van.

A biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények megteremtése és fenntartása a jogszabály szerint a munkaadó felelőssége. A munkavédelmi törvény sok esetben szaktevékenységet ír elő.

Miért érdemes munkavédelemmel foglalkozni?

  • Jogszabály írja elő és ez a jogkövető magatartás.
  • Az előírások betartásának kikényszerítése érdekében az OMMF  ellenőrzéseket végez.
  • A bírságok kiszabásánál eltérésektől, súlyosságoktól függően szorzó számot alkalmaznak, és összeadódnak.
  • Veszélyeztetés esetén: munkavédelmi bírságot szabnak ki, a bírság összege     50 000 Ft– tól 10 000 000 Ft –ig terjed.
  • Munkabaleset estén a munkáltatónak kell megfizetni az egészségbiztosítással és társadalombiztosítással kapcsolatos költségeket, amennyiben a munkavédelmi kötelezettségeinek nem tett eleget.
  • További szankcióként a munkavédelmi felügyelőknek jogában áll betiltani a további munkavégzést, bezárni a munkahelyet, abban az esetben ha a munkavégzés veszélyezteti a dolgozók életét és egészségét.
  • Biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet és munkaeszközök, valamint a biztonságot szavatoló védőeszközök biztosításával  a munkavállalói elégedettség, ezzel pedig a termelékenység is fokozható.

A munkabiztonság megteremtése a munkáltató (konkrétan a munkáltatói jogokat gyakorló) egyszemélyű és másra át nem hárítható személyes felelőssége. Erről a felelősségről a Btk (az 1978 évi IV. törvény 171§ ) rendelkezik.