channel1.jpgchannel2.jpgchannel3.jpgchannel4.jpgchannel5.jpgchannel6.jpgchannel7.jpgchannel8.jpg

Munkavédelmi kötelezettség

 A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény a hatálya alá azon vállalkozások esnek akiknél legalább 1 fő alkalmazott van.

 

A biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények megteremtése és fenntartása a jogszabály szerint a munkaadó felelőssége. A munkavédelmi törvény sok esetben szaktevékenységet ír elő.

Miért érdemes munkavédelemmel foglalkozni?


 

§      Jogszabály írja elő és ez a jogkövető magatartás.


 

§      Az előírások betartásának kikényszerítése érdekében az OMMF  ellenőrzéseket végez.

 

§      A bírságok kiszabásánál eltérésektől, súlyosságoktól függően szorzó számot alkalmaznak, és összeadódnak.

 

§      Veszélyeztetés esetén: munkavédelmi bírságot szabnak ki, a bírság összege     50 000 Ft– tól 10 000 000 Ft –ig terjed.

 

§      Munkabaleset estén a munkáltatónak kell megfizetni az egészségbiztosítással és társadalombiztosítással kapcsolatos költségeket, amennyiben a munkavédelmi kötelezettségeinek nem tett eleget.

 

§      További szankcióként a munkavédelmi felügyelőknek jogában áll betiltani a további munkavégzést, bezárni a munkahelyet, abban az esetben ha a munkavégzés veszélyezteti a dolgozók életét és egészségét.


 

§     Biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet és munkaeszközök, valamint a biztonságot szavatoló védőeszközök biztosításával  a munkavállalói elégedettség, ezzel pedig a termelékenység is fokozható.

A munkabiztonság megteremtése a munkáltató (konkrétan a munkáltatói jogokat gyakorló) egyszemélyű és másra át nem hárítható személyes felelőssége. Erről a felelősségről a Btk (az 1978 évi IV. törvény 171§ ) rendelkezik.