channel1.jpgchannel2.jpgchannel3.jpgchannel4.jpgchannel5.jpgchannel6.jpgchannel7.jpgchannel8.jpg

Munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységünk

Átalánydíjas, illetve eseti szerződés alapján a munkavédelemmel kapcsolatos feladatok elvégzése a megbízó területén

Munkavédelmi szabályzat, megelőzési stratégia készítését.

Önnek ki kell alakítania egy megelőzési stratégiát, (ennek egyik formája pl. a munkavédelmi szabályzat), melyben a vállalkozásra, cégre vonatkozó munkavédelmi szabályok írásba vannak rögzítve. Ennek elkészítése szintén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

 

Előzetes, ismétlődő, soron kívüli munkavédelmi oktatások megtartását

Önnek az alkalmazottak részére rendszeresen munkavédelmi oktatást kell dokumentáltan tarta(t)nia. Az oktatás maga nem szaktevékenység, de a tematikát munkavédelmi szakembernek kell kialakítani.

 

Teljes körű  kockázatértékelés, kockázatelemzés elkészítését, változás esetén aktualizálását

       Ha Önnek legalább egy alkalmazottja van, akkor a munkahelyi kockázatértékelést, munkakörökre, technológiákra vonatkoztatva mindenképpen kötelező elvégeztetnie, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat, pl. kisboltja van, irodai munkát végez stb. Ha veszélyes anyagokat is használ (akár tisztító, vagy takarító szer), akkor a tevékenység ÁNTSZ-hez történő bejelentésén túl el kell végeztetnie a vegyi anyagok kockázatainak felmérését is. Arról már ne is essék szó, hogyan méri fel a biológiai vagy a pszichoszociális kockázatokat.

 

Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzését

 

Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzését

Az üzembe helyezett munkaeszközöket Önnek általában ötévente felül kell vizsgáltatnia. Sőt, ha a berendezés balesetet okozott, használatát meg kell tiltani, és csak felülvizsgálat után szabad ismét üzembe helyezni. A veszélyes munkaeszközt, (pl. traktor, munkagép, targonca, láncfűrész stb.) a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot elvégezték.

 

Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározását

Ha a munkavállalók egyéni védőeszközöket használnak (vagy kellene használniuk), Önnek ezek juttatási rendjéről szabályzatot kell készíttetnie. Ez a védőeszközök használatának szabályait és munkakörönként a védőeszközök meghatározását  tartalmazza.

 

Munkabalesetek teljes körű kivizsgálását

Ha Ön minden kötelezettségét teljesítette, és jogkövető módon járt el, reméljük nem történik baleset. Ha mégis, azt Önnek be kell jelenteni, kivizsgálni, és nyilvántartásba venni. Ezek nagy része munkavédelmi szaktevékenység, ezt kötelező szakemberrel elvégeztetni! Jó tudni azonban előre, hogy egy baleset komoly kártérítési kötelezettséggel is járhat, így egy esetleges hiba a vizsgálat során sokba kerülhet.

 

Munkaeszközök és technológiák soron kívüli ellenőrzését

 

Veszélyes és nem veszélyes gépek, berendezések üzembe helyezését

Ha új vagy használt gépet vásárol, azok munkavédelmi üzembe helyezését Önnek kell írásban elrendelni, miután néhány további feltételnek eleget tett. Figyelem!  Ez csak a veszélyes gépekre vonatkozik. Ennek minősül az összes fűrészgép, marógép és gyalugép, targonca, daru, hegesztő berendezés stb.

 

Munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjének meghatározását

 

A vezetőkre háruló munkavédelmi feladatok ellátásához való szakmai segítségnyújtást

 

A megbízó telephelyeinek rendszeres napi, heti, havi, negyedéves, de minimum félévenként legalább egy alkalommal történő munkavédelmi ellenőrzését, jegyzőkönyv készítését, intézkedési tervvel

 

Baleseti veszélyforrások feltárását, megszüntetésükre javaslattételt 

 

Együttműködést az OMMF területi szerveivel 

 

Hatósági ellenőrzéseknél a megbízó érdekeinek képviseletét, a feltárt hiányosságok megszüntetéséhez segítségnyújtást

 

A munkavédelmi megbízottak munkájának irányítását, ellenőrzését

 

A veszélyek azonosítása során az azokra utaló egészségvédelmi és biztonsági jelzések kihelyezésének felmérését, tervezését, kihelyezését