global-controll.hu

Munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységünk

Minden szervezett munkavégzés keretében történő tevékenység esetén a munkavédelmi törvény meghatározza a munkáltató kötelezettséget a munkabiztonsággal kapcsolatosan. Cégünk a következő munkabiztonsággal kapcsolatos szolgáltatásokkal tudja segíteni az Önök munkáját:

 • Munkabiztonsági rendszer átvilágítása és javaslattétel a hiányosságok megszüntetésre és a továbbfejlesztésére.
 • A Munkabiztonsági szabályozó rendszer kialakítása és szükség szerinti módosítása a jogszabályi változások figyelembe vételével.
 • Kockázatértékelések elkészítése, jogszabály szerinti felülvizsgálata (Munkahelyi munkaköri, biológiai, kémiai, optikai, stb.)
 • A vezetőkre háruló munkavédelmi feladatok ellátásához szakmai segítségnyújtás.
 • Beruházások, munkahelyek létesítése során munkavédelmi előírások ellenőrzése, üzembe-helyezési eljárásban való közreműködés.
 • A bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálása, nyilvántartásba vétele, műszaki, szervezési intézkedés kidolgozása a hasonló balesetek elkerülésére érdekébe.
 • Veszélyes gépek, technológiák, munkafolyamatok munkabiztonsági üzembe helyezése. és felügyelete.
 • Hatósági ellenőrzéseknél a Megrendelő képviselete.
 • Kapcsolattartás – együttműködés a területileg illetékes Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőségekkel
 • Új berendezések üzembe helyezés előtti munkavédelmi felülvizsgálata, hatósági engedélyek meglétének ellenőrzése.
 • A felügyeletet gyakorló vezető rendszeres tájékoztatása az ellenőrzésekről, bekövetkezett eseményekről és az elvégzett feladatokról.
 • Munkavédelmi oktatások megtartása új belépőknek, ismétlődő jelleggel, valamint új technológiákhoz, gépekhez, munkafolyamatokhoz kapcsolódóan. Oktatási tematikák összeállítása valamint az oktatások dokumentálása.
 • Biztonsági felülvizsgálatok elkészítése.
 • Újraindítást megelőző vizsgálat elkészítése.
 • Mentési terv elkészítése, felülvizsgálata, szükség szerinti gyakoroltatása, havaria események modellezése.
 • Megvilágítottság, zaj-, légsebesség,  levegőtisztasági mérés.
 • Foglalkoztatottak jogosultságának ellenőrzése (jogosítványok, bizonyítványok alapján).
 • Gépek, emelőgépek, berendezések vizsgálata.
 • Egységes átfogó megelőzési stratégia kidolgozása.
 • Munkaeszköz, technológia, egyéni védőeszköz soron kívüli ellenőrzése.
 • Munkaeszköz, technológia, egyéni védőeszköz időszakos felülvizsgálatainak elvégzése, lebonyolítása.
 • Munkavédelem bejárások szervezése, dokumentálása, intézkedési tervek készítése.
 • Elsősegély dobozok ellenőrzése, dokumentálása.