global-controll.hu

ISO 14001:2015 (MSZ EN ISO 14001:2015) Környezetközpontú Irányítási Rendszer szabvány

ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer.

Környezetünk védelme, megóvása, az erőforrások és a technika ésszerű használata korunk reális és egyben rendkívül felelősségteljes követelménye. Hiszen ezáltal rendelkezünk utódaink, a következő generációk jövőjéről és életminőségéről.

Az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer olyan eszköz, melynek alkalmazásával a vállalkozás szavatolni tudja, hogy tevékenységét a környezeti elvárásoknak, annak veszélyeztetése nélkül megfelelően ellenőrzött körülmények között  végzi.

A környezetirányítási rendszer (ISO 14001) működtetésének célja, hogy a szervezet megfeleljen azon elvárásoknak, melyeket működésével szemben a jogszabályok, az érdekelt ill. érintett felek támasztanak.
Az ISO 14001 szabvány általános jellegű, tehát széles körben bármely iparágban hatékonyan alkalmazható.

 

Miért célszerű ISO 14001:2015 szabványt alkalmazni?
A környezeti haváriák, problémák nemcsak a szervezet hírnevében és piaci pozíciójában okoznak zavarokat, azok érinthetik a munkavállalókat, a telephely hatásterületén lévő létesítményeket (épületeket, természeti erőforrásokat, lakó- és zöldterületeket, az ott élő állampolgárokat stb.) A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és működése hatékonyan segíti elő a természeti erőforrások védelmét, a szennyezések és kockázatok csökkentését, a munkavállalók és a környéken lakók egészségének megőrzése érdekében.

A környezetközpontú irányítási rendszer (ISO 14001:2015) előnyei

  • Egyértelműen meghatározza a környezetért viselt felelősségeket
  • Szennyezőanyag-kibocsátás csökkenése,
  • Hulladékkeletkezés csökkenése,
  • Hulladék-újrafelhasználás javulása
  • Javul a piaci, társadalmi, közösségi megítélés,
  • Észrevehető anyag- és energiafelhasználás csökkenés,
  • Hatósági kapcsolatok javulása,
  • Kockázatcsökkentés a biztonságos üzemeltetés feltételeinek megteremtésével
  • A szervezet költségeinek és veszteségeinek csökkentése az elhárítási költségek és a környezetvédelmi bírságokból eredő kiadások megszüntetésén keresztül.